CONTACT

Holy Art Works Srl.

Sală de prezentare: Str. Principală, Nr: 446/B, Ungheni, Jud. MS, RO-547605

Telefon:
+40 749 981 081 – László Gábor
+40 758 050 300 – Borcsa Csaba

E-mail: info@slatedesign.ro

 

Termeni și Condiții Generale

1. Introducere

Acești Termeni și Condiții Generale se aplică tuturor ofertelor și tranzacțiilor de vânzare în care SLATE DESIGN Srl. (denumită în continuare: Vânzător) încheie un contract cu Cumpărătorii care sunt consumatori și/sau întreprinderi, cu scopul de a vinde produsele pe care le comercializează. Anexat la oferta respectivă, la confirmarea comenzii sau la contractul bilateral semnat, acești Termeni și Condiții Generale fac parte integrantă a acordului.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, Cumpărătorul declară că a citit prezentele condiţii contractuale înainte de a intra în contract și îi acceptă în mod expres prin semnarea contractului respectiv, prin acceptarea ofertei Vânzătorului sau prin trimiterea unei comenzi.

De asemenea, Cumpărătorul declară că Vânzătorul l-a informat în mod expres despre Termenii și Condițiile Generale care diferă de practica contractuală obișnuită sau de condițiile care guvernează relațiile comerciale anterioare dintre ei.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, Cumpărătorul renunță, de asemenea, la Termenii și Condițiile Generale proprii care diferă de cele prezentate mai jos.

2. Obiectul și domeniul de aplicare a ofertei

2.1. Dacă Vânzătorul nu prevede altfel în ofertă, achiziția va fi încheiată pe baza prețurilor de listă oferite de către Vânzător și valabile în momentul comenzii. Dacă nu se prevede altfel, prețurile și condițiile calitative și cantitative cuprinse în oferta Vânzătorului se vor aplica numai produselor specificate în ofertă și sunt valabile timp de o lună de la data emiterii.

2.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica oricând produsele oferite în cataloage și broșuri.

2.3. În cazul în care Cumpărătorul anulează o comandă neîndeplinită deja semnată de către Cumpărător și primită de către Vânzător, Vânzătorul are dreptul să perceapă 15% din valoarea totală a comenzii ca penalitate.

3. Încheierea contractului

3.1. Contractul de vânzare-cumpărare (denumit în continuare: Contract) este considerat încheiat dacă

  • Cumpărătorul trimite Vânzătorului o comandă scrisă, acceptând oferta Vânzătorului în întregime, sau, în lipsa unei oferte, Vânzătorul emite o confirmare scrisă Cumpărătorului care acceptă comanda Cumpărătorului în întregime, sau
  • contractul de vânzare-cumpărare este semnat de ambele părți, și
  • sunt îndeplinite condițiile de valabilitate/validitate prevăzute în acordul anterior (de exemplu, plata în avans).

4. Prețuri și condiții de plată

4.1. Prețurile prevăzute de Vânzător nu includ TVA, cu excepția cazului în care oferta Vânzătorului conține prețuri diferite.

4.2. Condițiile de plată sunt stabilite în Contract. Dacă Contractul nu specifică condițiile de plată aplicabile unei anumite tranzacții, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului, contra unei facturi, întreaga valoare a mărfurilor și/sau serviciilor înainte de primire.
În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu articolele facturii primite, este obligat să notifice Vânzătorul imediat, indicând produsele contestate și motivul obiecției. Factura va fi considerată acceptată în privința articolelor împotriva cărora nu s-au ridicat obiecții.

4.3. În cazul întârzierii plății, Vânzătorul are dreptul de a percepe dobânzi de întârziere. Rata dobânzii de întârziere este valoarea ratei dobânzii de bază a băncii centrale în vigoare în prima zi a semestrului calendaristic pentru care se datorează sau, în cazul unei datorii denominate într-o monedă străină, rata de bază a băncii centrale emitente pentru moneda respectivă sau, în lipsa acesteia, rata pieței monetare, majorată cu zece puncte procentuale. În scopul calculării dobânzii, rata de bază a băncii centrale în prima zi a semestrului calendaristic pentru care se datorează este aplicabilă pentru întreaga perioadă a semestrului calendaristic respectiv.

4.4. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, Cumpărătorul autorizează Vânzătorul să divulge, în cazul unei neplăți sau întârzieri, datele Cumpărătorului unui terț, care poate fi un agent de colectare a datoriilor, o companie de colectare sau o firmă de avocatură. Costurile și taxele aferente recuperării datoriei, respectiv dobânda de întârziere vor fi facturate Cumpărătorului.

4.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor sale contractuale până când Cumpărătorul își achită integral datoria restantă provenită din Contractul respectiv sau din orice alt Contract încheiat cu Vânzător, plus dobânzile de întârziere.

4.6. Dacă Cumpărătorul întârzie cu plata mai mult de 15 zile, Vânzătorul va avea dreptul să anuleze unilateral Contractul printr-o notificare scrisă, cu condiția în care produsele comandate pe baza Contractului încă nu au fost instalate.

4.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a emite Cumpărătorului facturi parțiale proporționale pe baza performanțelor parțiale, dacă nu se specifică altfel în Contract.

5. Predare-primire

5.1. Dacă nu se specifică altfel în Contract, executarea are loc la sediul Vânzătorului, în conformitate cu paritatea Incoterms EXW.

5.2. Primirea va fi confirmată prin semnătura Cumpărătorului sau a reprezentantului său autorizat.

5.3. La cererea Cumpărătorului, în momentul livrării Vânzătorul va fi obligat să prezinte un Certificat de calitate pentru produsele livrate.

6. Remediere și norme de răspundere

6.1. Vânzătorul garantează calitatea produselor pe care le vinde cu Declarația de performanță tehnică emisă de Institutul pentru Certificare a Calității Clădirilor (Építésügyi Minősítő Intézet).

6.2. Vânzătorul nu se angajează să instaleze plăcile de carieră.

6.3. Înainte de vânzare, Vânzătorul va furniza Cumpărătorului o propunere scrisă pentru instalarea plăcilor, care nu este considerată consultanță tehnică și nu poate înlocui expertiza antreprenorului de specialitate/consultantului tehnic al Cumpărătorului sau a agentului/contractantului Cumpărătorului. Propunerea scrisă va fi oferit gratis de către Vânzător.

6.4. Dacă Cumpărătorul descoperă, după încheierea Contractului, dar înainte de montarea plăcilor, că nu există o soluție tehnică fiabilă și adecvată pentru instalarea plăcilor cumpărate la locul respectiv și în modul dorit, Vânzătorul se angajează să ramburseze Cumpărătorului 50% din prețul de vânzare stabilit în Contract al plăcilor returnate de către Cumpărător la sediul Vânzătorului în termen de 8 zile de la data returnării. Drepturile de rambursare din această clauză nu se aplică dacă produsul cumpărat de Cumpărător a fost personalizat pentru dimensiuni specificate de către Cumpărător.

6.5. Dreptul de retragere nu poate fi exercitat din cauza caracteristicilor unice ale instalării plăcilor (de exemplu, ordinea de instalare a straturilor sau execuția).

6.6. Vânzătorul își asumă responsabilitatea pentru calitatea plăcilor, dar nu își asumă nicio responsabilitate pentru aplicarea ordinii de instalare a straturilor recomandate în scris sau pentru execuție în privința caracteristicilor unice ale instalării plăcilor sau a execuției la fața locului.

7. Garanție

7.1. Vânzătorul își asumă o garanție de 5 ani + o perioadă de remediere de 5 ani pentru produsele pe care le vinde. Perioada de remediere, oferită peste perioada legală de garanție prevăzută de legislația ungară, acoperă numai defectele care apar în perioada de garanție oferită de producătorul produsului și caracteristicile incluse în Declarația de performanță tehnică.

7.2. În cadrul acestei garanții, Vânzătorul are dreptul de a returna Producătorului produsele defecte pentru examinare. Dacă, în opinia Producătorului, produsul necesită înlocuire în garanție, produsul va fi înlocuit de către Vânzător. Dacă, în opinia Producătorului, produsul este lipsit de defecte sau defectul nu s-a produs din vina Producătorului sau a Vânzătorului, Cumpărătorul poate colecta produsul original la sediul Vânzătorului, după notificare prealabilă și la momentul specificat acolo.

7.3. Cumpărătorul este obligat să notifice Vânzătorul despre circumstanțele defectului imediat, dar în cel mult 48 de ore după descoperirea defectului. Cumpărătorul este obligat să permită Vânzătorului să detecteze defectul la locul de instalare a produsului. În plus, fără acordul expres al Vânzătorului, Cumpărătorului este interzis să angajeze un terț pentru detectarea defectului.

7.4. Dacă, în perioada de garanție, Cumpărătorul dorește să angajeze un terț pentru repararea sau înlocuirea produsului defect, garanția oferită pentru produsul respectiv va fi pierdută.

7.5. Vânzătorul exclude în mod expres orice garanție/remediere pentru defectele cauzate de instalarea necorespunzătoare a produsului. Vânzătorul exclude, de asemenea, orice răspundere pentru daunele care rezultă din instalarea necorespunzătoare a produsului.

8. Legea aplicabilă și litigii

8.1. Pentru chestiunile care nu sunt reglementate în acești Termeni și Condiții Generale și în Contractul încheiat, se aplică regulile Codului Civil.

8.2. În cazul litigiilor între Vânzător și Cumpărător care nu pot fi soluționate prin acordul Părților, Părțile se vor supune jurisdicției exclusive a instanței cu jurisdicție și competență conform domiciliului Vânzătorului.

 

Eger, 16 aprilie 2019

 

Slate Design Srl.
Vânzător

SOLICITAȚI PALETAR DE CULORI GRATUIT!

Indicați 3 structuri simpatice, din care Vă vom trimite gratuit câte 1 buc. placă model de dimensiunea A/5! Paletarul de culori poate fi vizualizat în punctul din meniu PRODUSE .

Ce tip de produse vă interesează?

LiteStone – furnir de piatră ultrasubțireTranslucent - furnir de piatră translucid

Ardezie

Indian AutumnRusticSahara WhiteMulti PinkMulti ColourGreyCalifornia GoldTerra RedTan

Micașist

D. BlackBlackCopperCopper NewJade GreenOcean GreenD. GreenGoldenSilver ShineSilver Shine GoldBurning ForestGalaxy BlackSilver GreyStar Galaxy

Gresie

Rainforest BrownRainforest GreenTeakwoodTint MintRedWhiteZebra WhiteBlack Line

Calcar

Crystal WhiteCement GreenSapphire Green

Ardezie

Indian AutumnRusticSahara WhiteMulti PinkMulti ColourGreyCalifornia GoldTerra RedTan

Micașist

D. BlackBlackCopperCopper NewJade GreenOcean GreenD. GreenGoldenSilver ShineSilver Shine GoldBurning ForestGalaxy BlackSilver Grey

Gresie

Rainforest BrownRainforest Green

Prin prezenta sunt de acord ca datele mele furnizate mai sus să fie prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR de către societatea Slate Design Kft., operatorul site-ului slatedesign.hu.

CONTACT

Holy Art Works Srl.

Sală de prezentare: Str. Principală, Nr: 446/B, Ungheni, Jud. MS, RO-547605

Telefon:
+40 749 981 081 – László Gábor
+40 758 050 300 – Borcsa Csaba

E-mail: 
info@slatedesign.ro

BULETIN INFORMATIV