CONTACT

Holy Art Works Srl.

Sală de prezentare: Str. Principală, Nr: 446/B, Ungheni, Jud. MS, RO-547605

Telefon:
+40 749 981 081 – László Gábor
+40 758 050 300 – Borcsa Csaba

E-mail: info@slatedesign.ro

 

Protecția datelor

Stimați vizitatori!

Când vizitați site-ul de internet www.slatedesign.ro și/sau vă abonați la buletinele noastre informative, ne predați și datele Dvs. cu caracter personal. Prezenta informare privind protecția datelor a fost întocmită pentru ca Dvs. să fiți conștient ce date ale Dvs. prelucrăm, în ce măsură și în ce mod le prelucrăm. În privința clienților și partenerilor săi, Slate Design Kft. consideră importantă protecția datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la autodeterminare informațională. Din acest motiv, prelucrează datele cu caracter personal în mod confidențial, și ia toate măsurile de securitate, tehnice și organizatorice, care garantează securitatea datelor.

Operator

 • Slate Design Kft.
 • Sediu: 3324 Felsőtárkány, Virág u. 24., Ungaria

Administratorul site-ului

 • Botos Regina ev. (PFA)
 • 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 21/I., Ungaria
 • E-mail: info@cascara.hu

Persoana responsabilă pentru protecția datelor

Datele cu caracter personal

Se califică drept date cu caracter personal orice date care pot fi puse în legătură cu Dvs., prin care Dvs. puteți fi identificat. Pentru a putea stoca datele Dvs. cu caracter personal, avem nevoie de aprobarea prealabilă a Dvs.

Datele Dvs. cu caracter personal pot ajunge la noi în două moduri, sau prin cookie-urie de pe site, sau dacă vă abonați la buletinul nostru informativ, respectiv completați vreunul din formularele noastre de cerere ofertă, solicitare mostre sau contact.

Cookie-urile

Informații privind utilizarea cookie-urilor pe site și avantajele acesteia.

Informații privind utilizarea cookie-urilor pe site și avantajele acesteia. Și noi, asemănător altor pagini web, folosim cookie-uri în vederea îmbunătățirii experienței de utilizator. Cookie-urile sunt fișiere de text de dimensiuni mici, salvate pe calculator, tabletă sau telefonul mobil pe parcursul navigării pe paginile web. Utilizăm cookie-uri în următoarele scopuri:

 • Operarea paginii web conform cu așteptările vizitatorilor
 • Prevenirea necesității de a se loga de fiecare dată, la fiecare vizitare a site-ului, la secțiunile pentru membri și clienți
 • Reținerea setărilor cu ocazia vizitelor
 • Sporirea securității și vitezei site-ului
 • Personalizarea site-ului în vederea accelerării accesului la informațiile necesare
 • Dezvoltarea și corectarea continuă a site-ului
 • Facilitarea unei activități mai eficiente de marketing

Nu folosim cookie-urile în următoarele scopuri:

 • Colectarea datelor apte de a identifica persoana (fără consimțământul expres al utilizatorului)
 • Colectarea datelor confidențiale (fără consimțământul expres al utilizatorului)
 • Transmiterea datelor către firme care desfășoară activități de reclamă
 • Transmiterea datelor apte de a identifica persoana către părți terțe
 • Plata comisionului de vânzări

Informații suplimentare privind cookie-urile

Cookie-urile necesare funcționării site-ului (cookie-urile noastre)

În afara operării site-ului, utilizăm cookie-uri în următoarele scopuri:

 • Stabilirea situației la logare
 • Reținerea setărilor de căutare
 • Reținerea setărilor de limbă
 • Stabilirea acceptării condițiilor de utilizare
 • Asigurarea posibilității de a comenta pe site
 • Amenajarea conținutului site-ului în conformitate cu cerințele vizitatorilor
 • Stocarea informațiilor privind întrebările pe care deja le-am adresat utilizatorilor noștri (de ex. au refuzat utilizarea aplicației noastre sau nu au dorit să participe la un sondaj)

Anumite cookie-se activează deja și înainte de aprobarea utilizării lor, dacă decideți să ștergeți acestea, sau chiar pe cele deja aprobate, găsiți informații detaliate în acest sens la linkurile de mai jos:

 • pentru browser Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro
 • pentru browser Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4027947/windows-delete-cookies
 • pentru browser Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • pentru browser Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/sterge-cookies-pentru-elimina-informaiile-stocate-computer
 • pentru browser Opera: https://addons.opera.com/en/extensions/details/remove-cookies-for-the-current-domain/

 Scopul prelucrării datelor cu cookie-uri: identificarea utilizatorilor, diferențierea acestora, identificarea sesiunii actuale a utilizatorilor, stocarea datelor furnizate pe parcursul acesteia, prevenirea pierderii de date, identificarea utilizatorilor, urmărirea acestora, prezentarea ofertelor personalizate cu utilizarea datelor înregistrate pe parcursul vizitării site-ului.

Datele cu caracter personal prelucrate: numărul de identificare, data, ora, respectiv pagina vizitată anterior.

Durata prelucrării datelor: maxim 4 ani.

Despre cookie-uri găsiți informații suplimentare la adresa de mai jos: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Abonarea la buletinul informativ

În acest caz, Slate Design Kft. prelucrează date cu caracter personal ca de exemplu adresa Dvs. de e-mail. Este important de știut că, în cazul abonării, nu veți primi nici un buletin informativ spam, numai cele pe temele la care v-ați abonat.  Puteți să vă abonați selectând căsuța dinaintea temei în cauză. Înainte de a putea face aceasta, va trebui să bifați că ați citit informarea privind protecția datelor.

Numărul de evidență al prelucrării datelor: NAIH-144249/2018.

Scopul și măsura prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal numai în scopurile la care Dvs. v-ați dat consimțământul în prealabil. Acesta poate consta în informații și invitații pe temele pe care Dvs. le-ați solicitat, respectiv asigurarea utilizării mai ușoare a site-ului de către utilizatori. Nu transmitem datele cu caracter personal furnizate de Dvs. sub nici o formă către terțe persoane.

Datele cu caracter personal prelucrate de noi:

 • Adresa IP este necesară pentru diagnosticarea eventualelor probleme ce apar la încărcarea site-ului web, pentru administrarea site-ului web și datele demografice. Adresa IP este un șir de numere cu care pot fi identificate inechivoc calculatoarele și dispozitivele mobile ale utilizatorilor de internet. Cu ajutorul adreselor IP, vizitatorul care utilizează calculatorul respectiv poate fi specificat și din punct de vedere geografic. Titlul paginilor vizitate, respectiv datele privind dată și oră, nu sunt apte, în sine, să identifice persoana vizată, însă împreună cu alte date (de ex. cele furnizate la înregistrare) pot fi apte de a genera concluzii referitoare la utilizator.
 • Adresa de e-mail și numele: Intrăm în posesia acestor date numai dacă Dvs. le furnizați în mod direct, prin completarea unui formular sau trimiterea unui e-mail.

Durata prelucrării datelor

Prelucrarea datelor începe în ziua abonării la buletinul informativ și durează până la cererea Dvs. de ștergere, respectiv până la retragerea consimțământului privind notificările.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este consimțământul voluntar al utilizatorilor, bazat pe o informare corespunzătoare.

Linkuri către alte pagini

Site-ul nostru conține și linkuri care arată către site-urile web ale terțelor părți. Slate Design Kft. nu are efect asupra prelucrării datelor și practicii de protecție a datelor de pe aceste pagini. Asemenea pagini sunt Facebook și Instagram.

Google Analytics

Acest site web folosește serviciile de analiză internet furnizate de Google Inc. (Google Analytics). Google Analytics face posibilă analiza utilizării site-ului web. Informațiile privind utilizarea paginii web sunt transmise, în general, pe serverele Google din SUA și stocate acolo. În numele administratorului paginii web, Google utilizează aceste informații pentru evaluarea utilizării paginii web, întocmirea rapoartelor privind activitatea pe pagina web, respectiv furnizarea către administratorul paginii web a altor servicii privind activitatea paginii web și utilizarea internetului. Datele prelucrate de Google Analytics ca parte a Google Analytics (de ex.: adresă IP) nu vor fi compilate cu alte date Google.

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor de utilizare a site-ului web se găsesc pe pagina https://www.google.com/intl/ro/policies/.

Drepturile de dispoziție a utilizatorilor privind datele prelucrate, respectiv ștergerea acestora

Fiecare vizitator, partener și client al nostru poate solicita informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal. La cerere, operatorul furnizează informații persoanei vizate, în scris, gratuit, în termen de 25 de zile, referitor la datele pe care le prelucrează, scopul, temeiul juridic și durata prelucrării datelor, numele și adresa (sediul) operatorului și activitatea acestuia legată de prelucrarea datelor, respectiv la cine și în ce scop au primit sau primesc datele. Puteți solicita informarea la adresa de corespondență a operatorului, sau la adresă de e-mail info@slatedesign.ro, cu specificarea adresei Dvs. de corespondență.

Utilizatorii se pot opune prelucrării datelor lor cu caracter personal, în cadrul acesteia pot solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, precum și marcarea acestora, la adresa de corespondență a operatorului, respectiv la adresa de e-mail info@slatedesign.ro.

Dacă datele cu caracter personal nu corespund realității, iar datele cu caracter personal care corespund realității se află la dispoziția operatorului, operatorul va rectifica, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal.

Operatorul va șterge, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal ale persoanei vizate, dacă prelucrarea datelor este ilegală, dacă persoana vizată o cere – conform celor cuprinse la art. 14 c) din Infotv. – (cu excepția prelucrării obligatorii de date), dacă scopul prelucrării datelor a încetat sau perioada stocării datelor, prevăzută de lege, a expirat, dacă aceasta a fost dispusă de instanță sau de Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației), dacă prelucrarea datelor are lipsuri sau erori – și dacă această situație nu poate fi îndreptată în mod legal -, presupunând că ștergerea nu este exclusă de lege.

Operatorul va șterge datele cu caracter personal și dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor date, dacă persoana vizată și-a retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor, și dacă persoana vizată se opune prelucrării.

Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, dacă persoana vizată o cere, sau dacă pe baza informațiilor avute la dispoziție se poate presupune că ștergerea ar leza interesul legitim al persoanei vizate. Datele cu caracter personal restricționate pot fi prelucrate până când există scopul de prelucrare a datelor care a exclus ștergerea datelor cu caracter personal.

Operatorul va marca datele cu caracter personal în cazul în care persoana vizată contestă corectitudinea sau exactitatea acestora, însă caracterul incorect sau inexact al datelor cu caracter personal contestate nu poate fi stabilit inechivoc.

Rectificarea, restricționarea și ștergerea datelor trebuie notificată persoanei vizate, respectiv tuturor celor cărora le-au fost transmise în prealabil datele. Notificarea poate fi omisă, dacă, având în vedere scopul prelucrării datelor, aceasta nu lezează interesul legitim al persoanei vizate.

Dacă operatorul nu onorează cererea persoanei vizate privind rectificarea, restricționarea sau ștergerea, acesta va comunica, în termen de 25 de zile calculate de la preluarea cererii, în scris, sau, cu acordul persoanei vizate, pe cale electronică, motivele în fapt și în drept ale respingerii cererii de rectificare, restricționare sau ștergere. În situația respingerii cererii de rectificare, restricționare sau ștergere, operatorul va informa persoana vizată despre căile de atac în instanță, respectiv posibilitatea contactării Autorității.

Operatorul va marca datele cu caracter personal în cazul în care persoana vizată contestă corectitudinea sau exactitatea acestora, însă caracterul incorect sau inexact al datelor cu caracter personal contestate nu poate fi stabilit inechivoc.

Marcarea datelor trebuie notificată persoanei vizate, respectiv tuturor celor cărora le-au fost transmise în prealabil datele în vederea prelucrării. Notificarea poate fi omisă, dacă, având în vedere scopul prelucrării datelor, aceasta nu lezează interesul legitim al persoanei vizate.

Vă rugăm, ca în situația în care considerați că Slate Design Kft. v-a lezat drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, luați legătura cu noi, pentru a putea repara încălcarea drepturilor. Puteți valorifica pretențiile Dvs. prin căi de atac în instanță civilă (pentru despăgubiri și daune morale) respectiv și în fața Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, adresă poștală: 1530 Budapest, Pf.: 5; telefon: 06 (1.391) 1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huhttps://www.naih.hu/online-uegyinditas.html). Informațiile și prevederile legale referitoare la acestea sunt cuprinse în Legea CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației.

Măsuri privind securitatea datelor

Slate Design Kft. utilizează măsuri de protecție bazate pe tehnologii de securitate moderne, care fac posibilă prelucrarea datelor în mod securizat (inclusiv a datelor cu caracter personal).

Clauză de rezervă

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica declarația sa privind protecția datelor. Aceasta poate avea loc în deosebi atunci când se extinde cercul serviciilor, sau când un act normativ o impune. Modificarea prelucrării datelor nu înseamnă prelucrarea datelor în mod diferit de scopul acestora. Operatorul va publica informarea referitoare la acestea pe site-ul său, cu 15 zile în prealabil.

SOLICITAȚI PALETAR DE CULORI GRATUIT!

Indicați 3 structuri simpatice, din care Vă vom trimite gratuit câte 1 buc. placă model de dimensiunea A/5! Paletarul de culori poate fi vizualizat în punctul din meniu PRODUSE .

Ce tip de produse vă interesează?

LiteStone – furnir de piatră ultrasubțireTranslucent - furnir de piatră translucid

Ardezie

Indian AutumnRusticSahara WhiteMulti PinkMulti ColourGreyCalifornia GoldTerra RedTan

Micașist

D. BlackBlackCopperCopper NewJade GreenOcean GreenD. GreenGoldenSilver ShineSilver Shine GoldBurning ForestGalaxy BlackSilver GreyStar Galaxy

Gresie

Rainforest BrownRainforest GreenTeakwoodTint MintRedWhiteZebra WhiteBlack Line

Calcar

Crystal WhiteCement GreenSapphire Green

Ardezie

Indian AutumnRusticSahara WhiteMulti PinkMulti ColourGreyCalifornia GoldTerra RedTan

Micașist

D. BlackBlackCopperCopper NewJade GreenOcean GreenD. GreenGoldenSilver ShineSilver Shine GoldBurning ForestGalaxy BlackSilver Grey

Gresie

Rainforest BrownRainforest Green

Prin prezenta sunt de acord ca datele mele furnizate mai sus să fie prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR de către societatea Slate Design Kft., operatorul site-ului slatedesign.hu.

CONTACT

Holy Art Works Srl.

Sală de prezentare: Str. Principală, Nr: 446/B, Ungheni, Jud. MS, RO-547605

Telefon:
+40 749 981 081 – László Gábor
+40 758 050 300 – Borcsa Csaba

E-mail: 
info@slatedesign.ro

BULETIN INFORMATIV